ลดค่าโอนฯบ้าน ลดภาษีที่ดิน ต้องจ่ายเท่าไหร่?

ถือเป็นข่าวดีรับปีกระต่าย เมื่อรัฐบาลได้ต่อมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าโอน และลดค่าจดจำนอง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่จะได้ลดค่าโอนและค่าจดจำนอง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ทั้งการซื้อขายมือ1และมือ 2 โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์จะต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อสัญญา

โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนฯอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 1% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน)

ดังนั้น ถ้าซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท เมื่อถึงเวลาโอนบ้านปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน 2% หรือล้านละ 2 หมื่นบาท ก็จะเหลือล้านละ 1 หมื่นบาท และหากเป็นการซื้อโดยใช้เงินกู้กับธนาคารปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% หรือล้านละ 1 หมื่นบาท ก็จะเหลือล้านละ 100 บาท

นอกจากการต่อมาตรการลดค่าโอนบ้าน-คอนโดให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว ยังได้มีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการลดภาระภาษีให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะลดภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างของปีภาษี พ.ศ. 2566

ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1 ล้านบาท ใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ร้านขายของชำร้านตัดผม ร้านขายอาหารตามสั่ง โรงงาน อาคาร สำนักงาน เป็นต้น ถ้าราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ปกติจะมีภาระภาษีในอัตรา 0.3% ของราคาประเมิน ในกรณีนี้ก็คือ 0.3% ของ 1 ล้านบาท หรือ 3,000 บาท แต่จะได้รับการลดภาษีจากมาตรการดังกล่าว 15% หรือเป็นจำนวนเงิน 450 บาท คงเหลือภาษีที่ต้องชำระ 2,550 บาท

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับลดภาษีในอัตรา 50% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้อยู่แล้ว เช่น โรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน เป็นต้น จะได้รับการลดภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากได้รับการลดภาษี 50% แล้ว แต่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี 90% อยู่แล้ว เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่เล่นกีฬา เป็นต้น จะไม่ได้รับการลดภาษีตามมาตรการลดภาษีที่ดินเพิ่มเติมอีก

สำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักยังสบายใจได้ เพราะถ้าราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะยังได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าใครมีบ้านและที่ดินราคาประเมินเกินกว่า 50 ล้านบาท จะเสียภาษีในส่วนที่เกินจาก 50 ล้านบาทแรกในอัตรา 0.03-0.1% เช่น ราคา 60 ล้านบาท จะเสียภาษีในส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทแรก ซึ่งก็คือ 10 ล้านบาทในอัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท 10 ล้านบาทจะเสียภาษีรวม 3,000 บาท เป็นต้น ซึ่งในปีนี้จะได้ส่วนลดอีก 15% เท่ากับจ่ายจริง 2,550 บาท

นอกจากการได้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2566 อีก 15% แล้ว กระทรวงมหาดไทยยังได้ขยายกำหนดเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 2 เดือน โดยปกติจะต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายน 2566 ขยายเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566 

ปีนี้ได้ทั้งลดภาษีค่าโอนบ้าน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างไม่มากก็น้อยแน่นอน

Facebook

Register    ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

    ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาของคุณ
    Search
    คำค้นหายอดนิยม

    Register