close

ระบบค้นหาที่อยู่อาศัย

park

KANDA CONCEPT

EASY MAINTENANCE

เราให้ความสำคัญและออกแบบบ้านให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว เพราะบ้านเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ยาวนาน นอกจากนี้ยังเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ด้วย อ่านต่อ

3 GENERATIONS

ทุกโครงการของบริษัท ออกแบบให้มีห้องนอน ถึง 4 ห้องนอน วางตำแหน่ง ให้ห้องนอนชั้นล่าง สำหรับผู้สูงอายุ ทุกๆส่วนของการออกแบบ อ่านต่อ

FLOOD PROTECTION

จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดและให้ความสำคัญ ในการป้องกันอุทกภัย โดยจัดวางผังโครงการ เพื่อให้ทุกโครงการ สามารถป้องกันตนเองได้ อ่านต่อ

ECO SMART

ทุกโครงการใช้หลักการ Reduce Reuse Recycle และนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในโครงการ เช่น ใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลอดไฟ LED กระจกเขียวตัดแสง ฝ้าติดฟรอยด์กันความร้อน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

อ่านต่อ

รางวัลเกียรติยศ ที่เคยได้รับ

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ติดดาว สคบ. ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2552-2553 บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด (โครงการ กานดา บ้านริมคลอง 2 พระราม 2 กม. 18)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2554 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ราคาปานกลาง โครงการ The First Home รังสิต-ลำลูกกาคลอง 2

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ติดดาว สคบ. ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2554-2555 บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด (โครงการ The First Home รังสิต-ลำลูกกาคลอง 2)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ราคาย่อมเยา โครงการ กานดาเพลส ประชาอุทิศ 76

loading, please wait

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่