ไอลีฟรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร ประจำปี 67

นายอิสระ บุญยัง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมสนับสนุน โครงการรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร ที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดเพื่อไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์

สำหรับวันรวมน้ำใจให้กาชาดสมุทรสาคร” ประจำปี 2567 จัดขึ้นในวันที่ 1 ธ.ค. 66 เพื่อนำเงินและสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบริจาคนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหารายได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใดเป็นกิจการที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของกาชาดได้ให้การช่วยเหลือภารกิจต่างๆด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด การให้ความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จะส่งผลให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้พิการ ไอลีฟ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆครั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร

Facebook

Register    ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

    ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาของคุณ
    Search
    คำค้นหายอดนิยม

    Register