โอน 10 บาท ลงทะเบียนลุ้นรับบ้าน พร้อมรับ Wallpaper

รายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

โอนซื้อวอลเปเปอร์ เสริมดวง 10 บาท

ได้สิทธิ์ลุ้นบ้านฟรี! อ่านรายละเอียดด้านล่าง

รายได้ทั้งหมดมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียดและเงื่อนไข แคมเปญ "ไอลีฟ" อิ่มบุญ ลุ้นบ้าน

1.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข โดย 1 ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นบ้านได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

2.ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับของรางวัล ต้องตรงกัน และต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น

3.ยอดเงินโอนต้องเป็นยอดตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป (ขั้นต่ำ 10 บาท) และยอดเงินต้องเป็นยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลมหาชัย ชื่อบัญชี บจก.กานดา พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 151-3-57199-9

4.ท่านสามารถโอนเงินมากกว่า 10 บาทได้ (รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นบ้านฟรี ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

5.“ไอลีฟ” จะจับฉลากและประกาศรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.kd.co.th และทาง Facebook www.facebook.com/kd.co.th ในวันที่ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

6.รางวัลสำหรับที่นำมาจับฉลากในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด 23 รางวัล ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ประเภทบ้านแถว บ้านเลขที่ 987/199 โครงการ ไอลีฟ ไพร์ม ประชาอุทิศ 90 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,240,000 บาท (ราคาขาย ณ วันที่เริ่มกิจกรรม ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาขายเฉพาะบ้านและที่ดิน โดยไม่รวมโปรโมชั่นเพิ่มเติม) บัตรกำนัล (Cash Voucher) จำนวน 11 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท และ บัตรเติมน้ำมัน จำนวน 11 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

7.การจับรางวัลที่ 1 บริษัทฯ จะจับรางวัลด้วยการจับหมายเลข โดยยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียน เช่น หากมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 9 ล้านรายชื่อ ทางบริษัทจะใช้กล่องทั้งหมด 7 หมายเลข ในการจับหาผู้โชคดี โดยกล่องแต่ละหลัก จะวางเรียงตามหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน และจะถูกสุ่มหมายเลขแต่ละหลัก หากตรงกับเลขที่ลูกค้าลงทะเบียน และลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ถือเป็นการเสร็จสิ้นจับรางวัล

8.การจับรางวัลที่ 2 – 23 บริษัทฯ จะจับรางวัลโดยใช้โปรแกรมสุ่มตัวเลขตัวเลขออนไลน์ โดยยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียน เช่น หากมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 9,780,000 รายชื่อ ทางบริษัทจะกำหนดหมายเลขทั้งหมด 1 – 9,780,000 หมายเลข ในระบบการสุ่มหาผู้โชคดี โดยใช้โปรแกรมของสุ่มหมายเลขเว็บไซต์ Kruploy.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ หากเว็บไซต์ Kruploy.com ไม่สามารถใช้งานได้ ณ วันที่จับรางวัล

9.ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ที่ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ 195 หมู่ 5 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

10.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยเท่านั้นมาแสดงตัวยืนยันตนเอง ณ วันเวลา และสถานที่กำหนด

11.ผู้ได้รับรางวัลต้องรับสิทธิ์ ภายใน 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

12.รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทฯในเครือ ได้

13.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าที่ได้รับ

14.บริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้เท่านั้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ค่าขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบ

15.กรณีผู้ได้รางวัลที่ 1 (บ้านทาวน์โฮม) สละสิทธิ์ หรือไม่ประสงค์รับโอนบ้าน หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สามารถรับรางวัลได้ “ไอลีฟ” โดยบริษัทฯ กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจะไม่มีการจับฉลากเพื่อหาผู้โชคดีลำดับถัดไปมาทดแทน

16.กรณีผู้ได้รางวัลที่ 1 มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือบริษัทฯทราบภายหลังทางคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจะดำเนินการจับฉลากใหม่เพื่อหาผู้โชคดีลำดับถัดไปมาทดแทน

17.กรณีพนักงาน บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รางวัลที่ 1 พนักงานทุกคนจะขอสละสิทธิ์ และจะมีการจับรางวัลที่ 1 ใหม่ เพื่อหาผู้โชคดีคนถัดไป โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

18.กรณีผู้รับรางวัลที่ 1 มีความประสงค์ต้องการบ้านในทำเลอื่นๆของโครงการในเครือ “ไอลีฟ” บริษัทฯ อนุญาตให้เปลี่ยนรางวัลที่ได้รับ เป็นส่วนลดเงินลดมูลค่า 2 ล้านบาท สำหรับใช้ซื้อบ้าน ในโครงการดังต่อไปนี้ได้ (หมายเหตุ: ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯได้)

1.ไอลีฟ ไพร์ม พระราม2 กม.14

2.ไอลีฟ ไพร์ม 2 พระราม 2 กม.14

3.ไอลีฟ พราวด์ พระราม 2 กม.14

4.ไอลีฟ ไพร์ม เศรษฐกิจ-บางปลา

5.ไอลีฟ พาร์ค เศรษฐกิจ-บางปลา

6.ไอลีฟ ทาวน์ เศรษฐกิจ-บางปลา

7.ไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์-กาญจนาฯ

8.ไอลีฟ ไพร์ม วงแหวน-รังสิตคลอง 4

9.ไอลีฟ พราวด์ วงแหวน-รังสิตคลอง 4

10.ไอลีฟ ไพร์ม ลำลูกกา-คลอง 2

11.ไอลีฟ ไพร์ม รามอินทรา-คู้บอน

12.ไอลีฟ พาร์ค เทพารักษ์-บางบ่อ

13.ไอลีฟ ทาวน์ เทพารักษ์-บางบ่อ

14.ไอลีฟ ไพร์ม 2 (ถลาง) ภูเก็ต

15.ไอลีฟ ไพร์ม พัทยา – จอมเทียน

16.ไอลีฟ ไพร์ม ประชาอุทิศ 90

17.ไอลีฟ ไพร์ม 2 ประชาอุทิศ 90

19.กิจกรรมจับฉลากรางวัลนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกำหนด เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20.ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

21.การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง ร้องขอผลการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจาก คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรางวัลและบริษัทฯได้

แชร์กิจกรรม : 

Register    ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

    ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาของคุณ
    Search
    คำค้นหายอดนิยม

    Register