ผู้มีประกันสังคม ม.33 ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ลงทะเบียนรับสิทธิได้แล้ววันนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม เปิดตัว “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” กรอบวงเงินเดิม 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

โครงการดีๆ แบบนี้ที่ช่วยทำให้ผู้ประกันตนสามารถลดค่าใช้จ่ายเงินงวดเป็นแบบคงที่ได้ตลอด 5 ปี ได้ขยายเวลาให้ผู้ซื้อบ้านขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เมื่อโอกาสดีๆแบบนี้กลับมาอีกครั้ง และคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะซื้อบ้าน คงมีคำถามว่า “แล้วเราใช้สิทธิ์ได้หรือไม่”  ที่นี่มีคำตอบ

เริ่มจากตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ
 • ต้องมีหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th

ทั้งหมดนี้เตรียมไว้เพื่อนำแสดงในวันที่มายื่นกู้กับธนาคาร และที่สำคัญต้องมีรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนแสดงในวันที่มายื่นกู้กับ

ที่สำคัญคือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และผู้กู้ที่เป็นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิตามโครงการนี้ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

ความพิเศษของโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียง 1.99% ต่อปี นานถึง 5 ปีแรก และคงที่ต่อเนื่อง MRR – 2.00% ต่อปี นานต่อเนื่องถึงปีที่ 8  เมื่อเข้าสู่ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นเป็น MRR – 0.50% ต่อปี

ผู้ซื้อบ้านสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 หลักประกันเท่านั้น ยกเว้นกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิกู้ร่วมกัน และมีการถอนชื่อออกจากการกู้ร่วมและกรรมสิทธิ์ร่วม สามารถใช้สิทธิยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการนี้ในหลักประกันถัดไปได้ แต่ต้องยื่นกู้ และทำนิติกรรมได้ตามกำหนดระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้

            แล้วผู้ซื้อบ้านที่มีรหัสเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอนุมัติทุกรายหรือไม่ ?? 

            คำตอบคือธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าตามลำดับที่กดรับรหัสเข้าร่วมโครงการจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หากสนใจ สามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน และสามารถนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

 • ก่อนอื่น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ต้องเข้าไปรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Application “GHB ALL” หรือ “GHB ALL GEN”
 • รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง Line GHB Buddy
 • กรณีลูกค้าธนาคารที่เคยลงทะเบียนใน Line GHB Buddy แล้ว สามารถกดปุ่ม “”บริการพิเศษ”” และ “”กดรับรหัส”” เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถกดขอรับรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เมื่อลูกค้าได้รับรหัสแล้วทาง ธอส.จะแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ท่านมาติดต่อยื่นกู้ที่ธนาคารอีกครั้งเมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้า หรือสามารถตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ซึ่งธนาคารจะ Update ข้อมูลลำดับการยื่นกู้ในเว็บไซต์ของธนาคารทุกวันที่ 10 วันที่ 20 และวันที่ 30 ของเดือน  เมื่อถึงลำดับการยื่นกู้ของลูกค้าแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line GHB Buddy ให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อยื่นกู้กับธนาคาร

เพียงเท่านี้ ลูกค้า “บ้านไอลีฟ” ที่เป็นผู้ประกันต้น ตามมาตรา 33 ก็จะได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ยต่ำนานถึง 8 ปี กันเลยทีเดียว

เครดิต www.ghbank.co.th

Facebook

Register  ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

  ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาของคุณ
  Search
  คำค้นหายอดนิยม

  Register