close

Who are We

เราดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากว่า 20 ปี มีโครงการต่างๆ มากมายหลายโครงการ ภายใต้นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

career

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

วิศวกรสำนักงาน/ พนักงานประเมินราคา

รายละเอียดของงาน

1.ถอดปริมาณ BOQ จากแบบทั้งงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ได้ถูกต้อง และ ครบถ้วน
2.จัดทำราคากลางส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.สรุปและเก็บข้อมูลปริมาณและราคาใน BOQ ระหว่างงานก่อสร้างและหน้างานจริง
4.ประสานงานและจัดทำเอกสารประเมินราคาวัสดุต่างๆ
5.วิเคราะห์ต้นทุน เปรียบเทียบ BOQ งานโครงสร้าง-สถาปัตย์
6.ตรวจสอบข้อมูล ปริมาณงานตามใบเสนอราคา เช่น ใบเสนอราคาจากผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี งานก่อสร้าง,โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD/Archicad Bim SkethUp ในการทำงานได้ดี
4.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.มีความอดทนต่อแรงกดดัน และ มีความรับผิดชอบในการทำงาน
6.หากเคยปฏิบัติงานในธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)

อัตรา 2           เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ความสามารถผู้สมัคร

พื้นที่ทำงาน

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ QC หลังการขาย

รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพ
3.แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า และตรวจสอบจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี งานก่อสร้าง,โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีความอดทนต่อแรงกดดัน และ มีความรับผิดชอบในการทำงาน
5. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

อัตรา 1           เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ความสามารถผู้สมัคร

พื้นที่ทำงาน

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการหลังการขาย

รายละเอียดของงาน

1.ประสานงาน และ ดูแลความเรียบร้อยของงานต่อเติมในโครงการ
2.รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
3.ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
4.ติดต่อหน่วยงานรัฐบาล หรือ เอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานที่ดิน เป็นต้น
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มี Service Mind,ทักษะด้านการเจรจา,การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5.หากสามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(หยุดวันธรรมดา)

อัตรา 1           เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ความสามารถผู้สมัคร

พื้นที่ทำงาน

โครงการ ไอลีฟ พาร์ค / ทาวน์ ถ.เศรษฐกิจ-บางปลา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 195 ม.5 ถ.พระราม2
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 091-119-7043, 034-867-137
อีเมล์ hr@kd.co.th

park