close

Boss กานดาพร๊อพเพอร์ตี้ฯ ร่วมชูกิจกรรมให้ความรู้ “Solar Rooftop” เพื่อทางเลือกใหม่การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน


เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์จรัส หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายหัสกร บุญยัง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (คนที่ 2 ขวา) ได้เข้าร่วมชูกิจกรรมความรู้ “ Solar Rooftop เพื่อทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน  โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล – ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน   โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน “  และมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมให้ความรู้ งานดังกล่าวมีผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar เข้าร่วมด้วยดังนี้

  1. บริษัทกานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2. บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้าท์ จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัทอารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัทเอสซี แอสเสท คอรืปอเรชั่น
  7. บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา