close

31 ก.ค.- 1 ส.ค. นี้ กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ฟรี! 83 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และ ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.แถลงข่าวสัปดาห์ รณรงค์ตับอักเสบโลก “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” โดยนพ.สมบัติ กล่าวว่า ภาวะตับแข็งจากตับอักเสบ สุดท้ายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะกลายเป็นมะเร็งตับได้ สำหรับประเทศไทย สถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบ พบมากถึง 5 ชนิด ทั้ง ชนิด เอ บี ซี ดี และอี โดนพบปัญหาไวรัสตับอักเสบ บี และซีมากที่สุด คาดว่า มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้องรัง มากถึง. 3.ล้านคน และไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ประมาณ 7 แสนคน ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วจะมีส่วนสำคัญในการรักษา และคาดว่าประเทศยังมีประชาชนที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง และป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีและซี ราว 1 ล้านคน การรณรงค์จะมีส่วนช่วยในการรักษา จากการศึกษาวิจัยมะเร็งตับ พบว่า ในภาคอิสาน ในกลุ่มประชากร 10 คน จะมีผู้ป่วย 1 คน และหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไม่นาน เชื้อไวรัสก็จะหมดไป. หรือ หากพบก็มีน้อยมาก การป่วยด้วยภาวะตับอักเสบท้ายสุดจะทำให้ป่วยเป็นมะเร็งตับ ซึ่งหากตรวจพบมะเร็ง ในระยะ 1 และ2 สามารถรักษาให้หายขาดได้

“ จึงอยากเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ใน 83 โรงพยาบาลได้ฟรี เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 อาทิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นต้น “

ที่มาข้อมูล:กรมควบคุมโรค

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา