close

เตือน!! ‘6 สัญญาณอันตราย’ มะเร็งผิวหนัง

   นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ ได้เปิดเผยว่า มะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังนั้นๆ  อย่างไรก็ตามมะเร็งผิวหนังบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยอาจไม่ต้องเสี่ยงกับการรักษามะเร็งในรูปแบบที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย ดังนั้นการสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง

ด้านแพทย์หญิงมิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่ามะเร็งผิวหนังอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณอื่น แต่ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ ทำให้การรักษายุ่งยากซับซ้อนเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุของมะเร็งผิวหนังเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในผิวหนังกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้แก่ แสงแดด การได้รับสารเคมีบางชนิด แผลเรื้อรัง และโรคทางพันธุกรรมบางชนิด ทั้งนี้การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังโดยพยาธิแพทย์ แต่เราสามารถค้นหามะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นด้วยการสังเกต 6 สัญญาณอันตราย ดังนี้

1.มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วหรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว

2.ก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกได้ง่าย

3.แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมีแผลเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแผลเป็น หรือบริเวณแผลไฟไหม้มาก่อน

4.รอยโรคบริเวณแผลเดิมมีสีดำหรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจน และมีแผลเกิดขึ้น

5.ไฝมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ รูปร่าง สีที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นสีขาว หรือสีนํ้าตาล ดำไม่สม่ำเสมอ มีแผลเกิดขึ้น หรือมีเลือดออกง่าย โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้ารวมทั้งบริเวณเล็บ

6.พบผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา

ที่มาข้อมูล:กรมการแพทย์

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา