close

เตือนผู้ปกครอง!!ดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอมอย่างใกล้ชิด ระวังลืมเด็กในรถ

นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ได้แจ้งเตือนว่า ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองมักจะพาเด็กขึ้นรถไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น พาไปทำงาน ทำธุระ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ชึ่งต้องดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น ผู้ปกครองควรระวังการลืมเด็กไว้ในรถ หรือตั้งใจทิ้งเด็กไว้ในรถเอง เพราะคิดว่าลงไปทำธุระไม่นาน   โดยติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทิ้งไว้ อาจเสี่ยงทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้

“ จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถ (จอดรถกลางแดด) ของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด 5 นาทีอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้  10 นาทีร่างกายจะยิ่งแย่ และ 30 นาทีเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ สมองบวมตามมา จากนั้นอาจหยุดหายใจ อวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทำงาน และอาจเสียชีวิตได้ “

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำ 3 ข้อปฏิบัติที่ควรจำก่อนลงจากรถ เพื่อให้ผู้ปกครองไว้เตือนตนเอง ป้องกันการลืมเด็กในรถ ดังนี้

  1. นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” ได้แก่ นับ : นับจำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง
  2. ตรวจตรา: ก่อนล็อคประตูรถ ตรวจดูให้ทั่วรถ
  3. อย่าประมาท: อย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังแม้ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ทั้งนี้ หากพบเห็นเด็กถูกลืมไว้ในรถ ขอให้เรียกหาเจ้าของรถ เพื่อให้มาเปิดรถโดยเร็ว ถ้าไม่พบเจ้าของรถขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ

## โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669  หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มาข้อมูล:กรมควบคุมโรค

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา