close

เตรียมฌาปนกิจร่าง ‘ซีอุย แซ่อึ้ง’ ศิริราชเชิญคนสนใจเข้าร่วมงาน

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งความคืบหน้าการฌาปนกิจร่างนายซีอุย แซ่อึ้ง ว่า จากการพิจารณาของคณาจารย์แพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนายซีอุย มีความเห็นตรงกันว่า จะมีพิธีฌาปนกิจ แต่ยังติดเรื่องของเอกสาร ที่จะต้องแสดงต่อวัดในการฌาปนกิจ ทั้งใบมรณะบัตร ใบส่งมอบร่างจากกรมราชทัณฑ์ และไม่มีญาติ หากได้เอกสารครบจะสามารถดำเนินการฌาปนกิจได้ทันที โดยจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมในพิธีการฌาปนกิจก็สามารถมาร่วมงานได้ ส่วนพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสนนั้น จะเหลือไว้แต่ข้อมูล และอาจจัดแสดงคดีของนายซีอุย ในรูปแบบ 3D ปริ๊นต์เตอร์เป็นหุ่นจำลองเสมือนจริงพร้อมมีเนื้อหาโดยให้ทุกคนที่รับชมตัดสินใจเอง โดยไม่มีการกล่าวถึงชื่อหรือระบุตัวตนของซีอุย และในอนาคตอาจจะไม่มีใครรู้จักซีอุยอีก

“การตัดสินใจฌาปนกิจผ่านความคิดเห็นจากคณาจารย์หลายท่าน มีเหตุมีผล มีการทบทวน การหยิบยกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี มีมุมมองหลากหลาย ไม่ได้ทำเพราะถูกกดดดัน เนื่องจากพูดตั้งแต่ 4 มิ.ย.2562 ว่า ขอบคุณที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา และเมื่อมีการทบทวน จึงมี 2 แนวทาง คือ คงร่าง และการฌาปนกิจ และไม่อยากให้การตัดสินของทุกๆความเห็นมาจากการกดดัน แต่อยากให้ใช้เหตุผล เรียนรู้”
ส่วนที่ยังมีร่างอื่นๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น ต้องทำเข้าใจว่า สาเหตุที่คนสนใจเรื่องของซีอุย มีองค์ประกอบด้วยกัน 3 เรื่อง คือ 1.เป็นร่างของซีอุย 2.มีการระบุชื่อ ซีอุย 3. เป็นผู้ต้องคดี ซึ่งแตกต่างจากร่างอื่นๆ ที่ไม่มีการระบุชื่อ หรือข้อมูลลึก แต่หากจะให้นำทุกร่างภายในพิพิธภัณฑ์ฯมาฌาปนกิจหมด ก็คงไม่ได้ และอาจไม่เกิดการเรียนรู้ เพราะตลอด 60 ปี ร่างของซีอุย เปรียบเสมือนครู มีการศึกษา ตั้งแต่สมอง หรือความผิดปกติ เพราะในคดีฆาตกรรม บางอย่างเกิดจากความผิดปกติ มีเนื้องอกในสมอง ขณะเดียวกันก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ให้เด็กๆไม่ออกไปไหนเวลากลางคืน ส่วนข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาผ่านร่างกับ หุ่นจำลอง มีความแตกต่างกัน ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ด้วยเทคโนโลยี

ที่มาข้อมูล:โรงพยาบาลศิริราช

ที่มาข้อมูลภาพ : BBC

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา