close

อนุมัติงบด่วน 660 ล้าน ซื้อหน้ากาก N95-ชุด PPE จากจีน ให้ทีมแพทย์รักษาโควิด-19

บอร์ดองค์การเภสัชกรรม อนุมัติซื้อหน้ากาก N95-ชุด PPE จากจีน ใช้งบเร่งด่วน 660 ล้านบาท เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม มีการอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 660 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวนอย่างละ 400,000 ชิ้น/ชุด จากประเทศจีนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการผลิตในประเทศไทย มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

ซึ่งแหล่งจีนเป็นแหล่งใหญ่ที่สามารถจัดหาให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะขนส่งทางเครื่องบิน จำนวน 150,000 ชิ้น/ชุด ภายในสัปดาห์นี้ และขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีก 250,000 ชิ้น/ชุดในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า การจัดซื้อนี้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลทุกสังกัด

ตั้งเป้าหมายในขั้นต้น ต้องจัดหาหน้ากาก N95 และชุด PPE อย่างละจำนวน 2 ล้านชิ้น/ชุดซึ่งก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว เป็นหน้ากาก N95 จำนวน 264,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 350,000 ชุด และได้มีการทยอยจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณขั้นต้นให้ 1,500 ล้านบาท เพื่อการนี้แล้วเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีคณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นรองประธาน ทำหน้าที่จัดหา จัดสรรและกระจายอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้มีใช้อย่างเพียงพอ.

 

ที่มา : thairath

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา