close

สธ.เล็งมาตรการใหม่ จำกัดคนไปเที่ยว แจงไม่ห้ามกินป๊อปคอร์นในโรงหนัง

สธ.เล็งมาตรการใหม่ จำกัดคนไปเที่ยว จัดคิวเหมือนร้านค้า เพื่อเว้นระยะห่าง แจงไม่ห้ามกินป๊อปคอร์นในโรงหนัง แต่อยากขอความร่วมมือ เหตุต้องถอดหน้ากากออก

วันที่ 5 มิ.ย. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้มีการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้ว แต่ขอให้ถือโอกาสนี้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และรักษาธรรมชาติด้วย การไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ควรพกถุงผ้า เพื่อเก็บขยะของตัวเองออกมา แล้วนำมาทิ้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้ในพื้นที่ มั่นใจว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่คนไทยทำได้

นอกจากนี้ยังอยากให้สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา แม้แหล่งท่องเที่ยวถือเป็นที่เปิดโล่งที่ใช้การเว้นระยะห่างก็ปลอดภัย แต่ถ้าสวมหน้ากากด้วยก็จะมั่นใจมากขึ้น โดยขอให้อยู่ในกลุ่มก้อนของตัวเอง และอยู่ห่างจากกลุ่มอื่น ซึ่งในระยะต่อไปอาจจะต้องออกมาตรการจำกัดคนเข้าไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ เหมือนจัดคิวร้านค้า และอย่าลืมเรื่องการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เผื่อว่าไปยังจุดนัดหมายแล้วอาจจะมีที่ล้างมือไม่เพียงพอ

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ข้อปฏิบัติสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ควบคุมกำกับดูแล ควรปฏิบัติดังนี้ 1.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม 2.ให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยว สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน

3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง 5.มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยและเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน

6.ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แก่นักท่องเที่ยวทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ และ 7.มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า ส่วนข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว คือ 1.สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบควรงดใช้บริการ และไปพบแพทย์ทันที 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณชายหาด 3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนข้าและออกจากสถานที่

4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ และลดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ 5.กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และ 6.ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด

“ขณะนี้กรมยังติดตามทุกระยะที่มีการผ่อนปรนโดยให้ทีมงานสังเกตการณ์ พบว่าที่ยังทำได้ดีคือการล้างมือ แต่การสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะลดลง การทำความสะอาดพื้นผิวทำได้ดี ที่น่าเป็นห่วงคือการใช้พื้นที่โดยไม่เว้นระยะห่าง และมีความแออัดบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปิด ฟิตเนส จึงอยากขอความมือประชาชนในเรื่องเหล่านี้” พญ.พรรณพิมลกล่าว

เมื่อถามถึงกรณีโรงหนังมีการอนุญาตให้กินป๊อปคอร์นเครื่องดื่มขณะชม พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า ตามมาตรการหลักไม่ได้กำหนดห้ามไว้ แต่เป็นคำแนะนำที่กรมอนามัยอยากให้คำแนะนำและเชิญชวนทุกท่าน การผ่อนคลายด้วยการชมภาพยนตร์ เนื่องจากเราไปอยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกัน อยากให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งการชมภาพยนตร์ถ้าไม่มีการรับประทาน จะสวมได้ตลอดเวลา เพราะเราก็มีความเป็นห่วง ไม่อยากให้ท่านมีความสุ่มเสี่ยงบางอย่าง

แต่ตรงนี้เป็นมาตรการเชิงคำแนะนำสำหรับทุกท่าน แต่โรงภาพยนตร์ไม่ได้ห้ามที่จะเข้าไปพร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม แต่ก็ขอความกรุณาให้เก็บกลับออกมาที่ชมภาพยนตร์เสร็จ เพราะพนักงานต้องเข้ามาทำความสะอาด ถ้าพวกเราช่วยกันจัดการขยะของพวกเรา จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้อย่างดี ชวนทุกท่านไปที่ไหนอะไรที่เป็นขยะของเราเก็บมาให้สะอาดเรียบร้อย

ที่มา : Khaosod

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา