close

ลดค่าน้ำประปา 3% 3 เดือนเริ่มพฤษภาคม

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ลดค่าน้ำประปา 3 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่ง กปน.จะให้ส่วนลดค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำทุกราย 3 % ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้

โดย กปน. จะแจ้งส่วนลดค่าน้ำประปา 3 % ในใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีข้อความว่า “ส่วนลด (COVID-19)” ตามด้วยส่วนลดค่าน้ำประปาในเดือนนั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1125 หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand

 

ที่มา : thairath

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา