close

รู้ว่า!! 5 วิธีลดอาการเสียวฟัน

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้กล่าวถึง อาการเสียวฟัน เป็นสาเหตูปัญหาทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากภาวะเหงือกร่นและเคลือบฟันกร่อน มักพบในคนอายุระหว่าง 20 – 50 ปี ซึ่งพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เช่น ดื่มน้ำอัดลม รับประทานอาหารรสเปรี้ยว อาหารแข็งและเหนียว แปรงฟันไม่ถูกวิธี แปรงฟันแรงเกินไป พฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้เคลือบฟันสึกและบางลงถึงชั้นเนื้อฟันที่ใกล้กับเส้นประสาท ของเหลวในท่อเนื้อฟันไปกระตุ้นปลายประสาทฟันทำให้เกิดอาการเสียวฟัน

สำหรับการป้องกันและลดอาการเสียวฟัน มี 5 วิธี ได้แก่

  1. ใช้ยาสีฟันที่มีสารโปแทสเซียมไนเตรต หรือสตรอน อะซิเตตผสมอยู่
  2. ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและแปรงฟันให้ถูกวิธี ควรขอคำแนะนำจากทันตแพทย์
  3. อย่าเคี้ยวของแข็ง เพราะจะทำให้ฟันเกิดแตกและหักเป็นรอยร้าว
  4. ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและน้ำอัดลม 5. แปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้ง และถ้าทำ

5 วิธีข้างต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบไปปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาให้ถูกต้องตามต้นเหตุ

ที่มาข้อมูล:กรมอนามัย

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา