close

รู้ว่า!! โรคกล้ามเนื้อคอหดเป็นอย่างไร

ผศ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ให้ความถึง อาการปวดคอ ไหล่ติด สะบักจม อย่าคิดว่าเป็นแค่การเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณเป็นโรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง หากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร มาหาคำตอบกัน 

“ โรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างกล้ามเนื้อและการใช้งาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีการใช้งานซ้ำ ๆ ในท่ากางแขน เขียน หรือ ก้มคอจากการพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานซ้ำ ๆ โดยปราศจากการยืด เหยียดกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อมีการหดเกร็ง จนกระทั่งมีอาการปวดร้าวไปที่คอ แขน ไหล่ หลัง หรือบ่า “

ผู้ป่วยอาจจะพบว่ามีกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และหลังเกร็งตัวขึ้นเป็นก้อน และมีอาการปวดร้าวไปยังบริเวณใกล้เคียงคอ บ่า ไหล่ หรือหลัง อาการเหล่านี้จะมีอาการคล้ายโรคหมอนรองกระดูกกดเบียดเส้นประสาท เบื้องต้นแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบื้องต้น โดยทั่วไปหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์ ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหรือดูแลไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังจนกระ ทั่งมีผลต่อการดำรงชีวิต

แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

1.เมื่อมีอาการปวด แนะนำให้รับประทานยาแก้ปวด ทำกายภาพบำบัด โดยใช้ความร้อน การกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อให้กล้ามเนื้อที่เกร็งมีการคลายตัว รวมถึงการฝังเข็ม หรือมีการฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อที่มีอาการหดเกร็งคลายตัวออก

2.แนะนำให้มีการทำกายภาพบำบัด โดยเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรง เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความทนทานในการใช้งานมากขึ้น

3.แนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตำแหน่งการใช้งาน เช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งโต๊ะทำงาน คีย์บอร์ด เพื่อให้ตำแหน่งของคอ แขน ไหล่ หลัง บ่า อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วน คอ บ่า ไหล่

มีท่าบริหารง่าย ๆ มาฝาก ท่าบริหารเหล่านี้ จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ซึ่งทุกท่าจะทำค้างไว้ประมาณ 5 – 10 วินาที ได้แก่

1. ประสานมือไว้และเหยียดไปด้านหน้าให้สุด
2. ยืดขึ้นด้านบน ค้างไว้จนกล้ามเนื้อยืดตึง
3. เอี้ยวไปทางด้านซ้ายและค้างไว้
4. เอี้ยวไปทางด้านขวาและค้างไว้
5. เอามือข้างนึงแตะบ่าอีกข้างนึง แล้วดันข้อศอก พร้อมหันศีรษะไปด้านบ่า

ที่มาข้อมูล:คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา