close

รู้ขั้นตอน!! ‘ยื่นทบทวนสิทธิ์’ เงินเยียวยา ‘โควิด-19’

สำหรับขั้นตอนและวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อ ยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินเยียวยา โควิด-19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมขั้นตอนการทำอย่างละเอียดมาให้แล้วที่นี่ คลิกเข้าหน้าเว็บได้เลยที่  www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 

1. เลือกกดที่เมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ์”

พอเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว บนหน้าเว็บจะเห็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาคือ เมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ์” (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น) ที่กล่องข้อความแถวแรกช่องที่สาม (ช่องสีม่วง) คลิกเข้าไปเลย

 

2. ใส่ข้อมูลส่วนตัว

จากนั้นจะเข้าสู่เว็บในหน้าที่สอง จะมีช่องให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วันเดือนปีเกิด ใส่ครบถ้วนเสร็จแล้วให้คลิกแถบสีม่วงด้านล่างที่นะบุว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น)”

3. ให้ความยินยอมทบทวนสิทธิ์

จากนั้นจะเข้าสู่เว็บในหน้าที่สาม เป็นรายละเอียดให้คุณอ่านเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการ ยื่นทบทวนสิทธิ์ อ่านคร่าวๆ ให้เข้าใจ แล้วจึงกดคลิกถูกในช่องเล็กๆ หน้าข้อความว่าข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลังเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์”  จากนั้นกดยืนยันและดำเนินการต่อที่แถบสีม่วงด้านล่างอีกครั้ง

 

4. มีกล่องข้อความให้กดตกลงอีกครั้ง

จากนั้นจะมีกล่องข้อความเล็กๆ เด้งขึ้นมา ถามว่าท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์” จากนั้นกด “ตกลง”

 

5. กรอกรายละเอียดของร้านค้าและที่อยู่

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าถัดไป จะเป็นการให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า สถานประกอบการ และที่อยู่ของร้านค้านั้นๆ ที่คุณทำงานอยู่ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยมีช่องต่างๆ ที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

ระบุอาชีพของท่าน

ชื่อสถานประกอบการของท่าน

เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เช่น บ้านเลขที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ซอย ถนน ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้

จากนั้นกด “ยืนยันและดำเนินการต่อ” ที่แถบสีม่วงด้านล่างของหน้าเว็บ

ที่มาข้อมูล:กระทรวงการคลัง

 

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา