close

ราชกิจจาฯห้าม”รถบรรทุก”เข้ากทม.ช่วงพรก.ฉุกเฉิน

ราชกิจจาราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตกทม. ช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก๔ล้อ ๖ล้อ และ๑๐ล้อขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ.๒๕๖๓

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวคือห้ามรถบรรทุก ๔ล้อ ๖ล้อ และ๑๐ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตกรุงเทพมหานครในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เครดิตภาพ : springnews

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา