close

ระวัง!! จักษุแพทย์ แนะต้องรู้ว่า โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นอย่างไร

  พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคเบาหวานขึ้นตา” ว่าอาจจะไม่แสดงอาการใดๆ เลย ในระยะแรก จึงอาจทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจไม่คิดที่จะมาตรวจตาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน จนนานเข้าเริ่มมีอาการแสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นตามัว  ตามืดลงอย่างเฉียบพลัน หรืออาจถึงขึ้นมีเลือดออกในวุ้นตา ซึ่งหากมารักษาช้าอาจทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นตาบอดอย่างถาวร

“เบาหวานถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่งในคนไทยยุคปัจจุบัน จากผลสำรวจพบว่ามีคนไทยมากกว่า 3 ล้านคน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยโรคเบาหวานนี้พบได้ในทุกเพศ ทุกวัยซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่เร่งรีบ และชอบทานอาหารที่มีส่วนผสมของ แป้ง น้ำตาล และไขมันสูง เป็นผลทำให้เกิดโรคมากมายเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เสื่อมจากเบาหวาน ซึ่งถึงแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิต แต่ก็ทำให้ถึงขั้นตาบอดถาวรเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอย่างมาก”

ส่วนการรักษา หากแพทย์ตรวจพบแล้วว่าเป็นเบาหวาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยจะควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อาการของโรคกำเริบเป็นหลัก จะไม่เน้นที่การรักษาทางดวงตา แต่จักษุแพทย์จะนัดเข้ามาตรวจเป็นระยะๆ หากอาการไม่เลวร้ายลง ก็จะยังไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ แต่ถ้าหากเป็นโรคเบาหวานที่จอตามากขึ้น แพทย์จะรักษาโดยการใช้เลเซอร์ ซึ่งจะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด โดยการรักษานี้เพื่อหยุดการลุกลามของโรค รวมถึงการฉีดยารักษาหากพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนในจอตาหากเป็นมากอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

ส่วนการป้องกันนั้นยังไม่มีวิธีป้องกันได้โดยตรง แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอาการของโรคเป็นหลัก เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดแป้ง น้ำตาล และอาหารรสเค็ม งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และถ้าหากตรวจพบว่าตนเองเป็นเบาหวานขึ้นตาตั้งแต่ในระยะแรก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และมาตรวจสุขภาพตาโดยแพทย์จักษุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพราะโรคเบาหวานอาจส่งผลทำให้เกิดโรคตาอื่นๆ ได้อีก

ปัจจุบัน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาโรค เช่น เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ต้อกระจก โรคจอประสาทตาน้ำวุ้นตา โรคกล้ามเนื้อตา เป็นต้นพร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร การตรวจพบได้เร็ว ได้รับการรักษาเร็ว ช่วยให้การมองเห็นเป็นปกติได้อย่าละเลยที่จะดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรัก

ที่มาข้อมูล:โรงพยาบาลหัวเฉียว

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา