close

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จัดลำดับการเข้าใช้บริการช่วงโควิด-19 ป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสารเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19

 

โดยในกรณีที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น สถานีจะดำเนินการจัดลำดับการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม (Group Release) 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายตั๋ว ตอนที่ 2 ก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารรอคิวการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยขอความกรุณาผู้ใช้บริการ เตรียมการดังนี้

  1. วางแผนการเดินทาง
  2. เผื่อเวลาเดินทาง
  3. ป้องกันและรักษาสุขอนามัยระหว่างเดินทาง
  4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าผ้าตลอดเวลาขณะใช้บริการ
  5. รักษาระยะห่างทางสังคม จากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ที่มา : Sanook

เครดิตภาพ : prachachat

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา