close

ยักษ์โลกผลิตวัคซีนโควิด ทดลองกับคนใช้จริงปี 64

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายประเทศต่างเร่งพัฒนา “วัคซีน” ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในความหวังของการต่อสู้ยับยั้งการระบาดของไวรัสร้ายนี้ เพื่อป้องกันโรคอย่างแท้จริง

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้รับการยืนยันชัดเจน แต่แนวทางการรักษาที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังพัฒนาอยู่มี 3 แนวทางหลัก คือ วัคซีน ยา และพลาสมา จากผู้ป่วยหายโควิด-19 แล้ว ซึ่งเป็นความหวังที่ต้องแข่งกับเวลากับการระบาด ของไวรัส แต่ละแนวทางมีความคืบหน้าเข้าใกล้ความสำเร็จเร็วๆนี้เช่นกัน

เพราะประเทศพัฒนาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างมีการทดลองในคนแล้ว อย่างเช่น…สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ เพื่อดูว่าวัคซีนสามารถกระตุ้น ภูมิคุ้มกันได้หรือไม่…

การพัฒนาทดลองวัคซีนโควิด-19 นี้ นักวิจัยในโครงการ “สนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ ทดลองวัคซีน เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนา “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศด้วยเช่นกัน

โดยมี ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า การศึกษา “การพัฒนาวัคซีนต้านโควิด–19” ซึ่งมีวัคซีนมากกว่า 20 ตัว ที่อยู่ในขั้นพัฒนาเป็นวัคซีน ที่มี 3 ตัว มีความก้าวหน้ามากกว่างานวิจัยของวัคซีนอื่น คือ แบบแรก…วัคซีน mRNA-1273 ของประเทศสหรัฐอเมริกา…

เริ่มทดสอบในมนุษย์ ที่เป็น “วัคซีน” ใช้รหัสพันธุกรรมปุ่มโปรตีน ยื่นออกมาของไวรัส (Spike Protein) ฝังในอนุภาคไขมันนาโน นำเข้าเซลล์ ถ้ายืนยันว่าปลอดภัยในการทดสอบกับคน ก็ใช้เวลาอีก 1 ปี จึงใช้ได้จริง

แบบที่สอง…วัคซีนที่ใช้ Adenovirus เป็นพาหะส่งสารพันธุกรรมไวรัสเข้าสู่ร่างกายคน คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ แบบที่สาม…วัคซีนประเภท DNA เพื่อไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-Cell ให้สร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิด-19 พัฒนาโดยบริษัท Inovioของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ที่มา : Thairath

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา