close

มจพ. คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิดมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งกำลังเผชิญกับโรคนี้ ทำให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงร่วมมือกับ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด โดยมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และนำนวัตกรรมต่างๆ เป็นตัวช่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยนวัตกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และความร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ฯลฯ ช่วยทดสอบนวัตกรรมเพื่อให้ใช้ได้จริงและผ่านการตรวจตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผ่านการรับรองจาก อย.

ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมได้จริง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิดนี้ โดยทุกๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันผลิตคิดค้นนวัตกรรมดังนี้

 

1.สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. นำผลงาน “หน้ากากเสริมแผ่นกรองเส้นใยนาโน” เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นโดยศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน มจพ. จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้กับ รพ.รามาธิบดี มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นและละอองที่อนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 55% และเป็นหน้ากากผ้าเสริมด้วยแผ่นกรองที่ผลิตจากเส้นใยนาโนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

2.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประดิษฐ์คิดค้น ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลนและหน้ากาก n95 อบซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพในการกรอง ส่งมอบให้กับ รพ.วชิรพยาบาล จำนวน 5 เครื่อง รพ.ราชวิถี จำนวน 9 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และทั่วประเทศ รวมแล้วมากกว่า 100 เครื่อง พร้อมทั้งผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากาก มอบให้กับ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัย ชุมชนยิ้มประยูร และชุมชนสวนรื่น

 

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผลิตหน้ากาก Face Shield ตามมาตรฐานและรับรองโดย อย. จำนวน 40,000 ชิ้น ให้แก่สภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 และประดิษฐ์คิดค้น ตู้ตรวจโควิด-19 เป็นตู้ความดันบวก (Positive pressure) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และประดิษฐ์คิดค้น เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นๆ ที่มีระบบ 2 ห้องเผาไหม้ เตรียมส่งมอบให้ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.สิรินธร รพ.เจ้าพระยายมราช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ฯลฯ

 

4.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ประดิษฐ์คิดค้น ข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบความดันบวกชนิด mini PAPR จากปัญหาด้านกำลังการผลิตหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้พัฒนา “ข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบแรงดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจากหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบ (mini PAPR)” เพื่อทดแทนหน้ากาก PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะ โดยประสิทธิภาพในการทำงานทัดเทียมกับประสิทธิภาพของ PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 50 ชุด และประดิษฐ์คิดค้น ห้องความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก เป็นห้องกักเชื้อชั้นยอด สามารถกันเชื้อโรคในบริเวณที่จำกัด จัดสร้างจำนวน 31 ห้อง ส่งมอบให้กับ รพ.เชียงคำ จ.พะเยาว์ รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.สงขลา รพ.ยะลา รพ.บันนังสตา รพ.บาเจาะ รพ.ระแงะ รพ.ตากใบ รพ.เจาะไอร้อง ฯลฯ

 

5.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ประดิษฐ์คิดค้น กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และได้นำส่งมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร

 

และยังมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการผลิตประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่จะต่อยอดให้สามารถใช้ได้เมื่อสถานการณ์โควิดลดลงและกลับสู่สภาวะปกติ อาทิ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีพลาสมา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องการติดเชื้อจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการฆ่าเชื้อ สามารถฆ่าเชื้อโดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ใช้ในห้องผ่าตัดในสภาวะที่มีการแพร่เชื้อแบบแอร์บอร์นออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ กำลังดำเนินการสร้าง เพื่อนำส่ง รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขใด ต้องการนวัตกรรมของ มจพ. สามารถเข้าดูและติดต่อตามคณะต่างๆ ได้ที่ www.kmutnb.ac.th” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว.

ที่มา : thairath

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา