close

ฟังก์ชั่นบ้าน ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ

ฟังก์ชั่นบ้าน ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ

  1. แสงสว่างที่เพียงพอ

  • ติดไฟให้มีความสว่างเพียงพอสำหรับพื้นที่บริเวณนอกบ้าน ทางเดินบันได และพื้นที่ที่ใช้งานบ่อยๆ ไม่ควรสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป และสวิตซ์ เปิด-ปิดขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดปิดง่ายๆ
  1. ห้องน้ำที่ตอบโจทย์

  • ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุควรมีราวจับไว้ช่วยพยุงตัว และยังต้องแบ่งส่วนเปียก-แห้งให้ชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจะเกิดขึ้น
  1. ราวจับบันไดต้องแข็งแรง

  • หากห้องนอนผู้สูงอายุอยู่ชั้นบน บันไดควรมีราวจับที่แข็งแรง และบันไดไม่ควรชันเกินไป
  1. ห้องนอนชั้นล่าง

  • และสำหรับโครงการของเรา เราออกแบบบ้านให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย จึงออกแบบให้บ้านกานดาทุกหลัง มีห้องนอนชั้นล่าง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และยังกว้างขวางไม่อึดอัด สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นได้อีกเยอะ

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา