close

ผู้ยากไร้ที่ป่วยมะเร็งเต้านม รักษาฟรี !!กับสภากาชาดไทย

รพ.จุฬาลงกรณ์เชิญชวนผู้ยากไร้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รักษาฟรีกับสภากาชาดไทย

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ยากไร้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการรักษาจากที่ใดมาก่อน จำนวน 44 ราย เข้าร่วม“โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”เพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักตลอดการรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถสอบถามสิทธิ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ที่ โทรศัพท์ 02 256 4671 และ 02 256 4693 (วันและเวลาราชการ)

ที่มาข้อมูล:โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เครดิตภาพ : kapook

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา