close

ประกันสังคม เยียวยาคนว่างงาน 8,000 บาท/เดือน

ประกันสังคม ชี้ว่างงานจากโควิด-19 เป็นเหตุสุดวิสัย พร้อมเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนละ 8,000 บาท เผย 8 ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บประกันสังคม

การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบหลายธุรกิจต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ส่งผลให้อัตราจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งถ้าหากการแพร่ระบาดยาวนานไปมากกว่านี้ อาจทำให้ตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้น

ว่างงานจากโควิด-19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

สำนักงานประกันสังคม ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 7/2563 เพื่อหารือเรื่องการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมนำข้อสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวมอยู่ที่ 160,000 แสนล้านบาท

ชำระหนี้แบบไหนดีในช่วงโควิด-19

ลาออก-ถูกเลิกจ้าง 11 ล้านคน เตรียมรับเงินเยียวยา

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า เนื่องจากในระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลลูกจ้างและผู้ประกันตนอยู่แล้ว โดยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 700,000 คน ที่ว่างงานในระบบ และเพราะครั้งนี้ถือเป็นการใช้เงินจำนวนมาก วินัยทางการเงินของกองทุน รวมถึงสภาพคล่อง ต้องพยายามบริหารให้พอหรือหาแนวทางการจัดหาเงินเพิ่มเติมเพื่อสำรองเตรียมไว้ เช่น การกู้ยืมเงิน ในกรณีที่ปัญหาไม่จบลงในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้

อย่างไรก็ตาม ควรดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต้องลาออก-ถูกเลิกจ้าง อยู่ที่ประมาณ 1,000,000 คน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง อยู่ที่ 350,000 คน รวมที่รัฐสั่งปิดอยู่ที่ 800,000 คน (ล็อตเก่า) จากผู้ประกันตนทั้งหมด 11 ล้านคนอยู่นอกมาตรา 33 เยียวยา 5,000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่มาข้อมูล : ddproperty

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา