close

ทำไมต้องตรวจยีน!! ยีนของเรามีผลอะไรกับการใช้ยา

    โดยทั่วไปยาถูกออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันและรักษาสำหรับทุกคนซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อโรค แต่อย่างไรก็ตามแต่ละคนนั้นจะมีลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไป ทำให้การเผาพลาญยานั้นแตกต่างกัน ถึงแม้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกัน ใช้ยาเหมือนกันแต่อาจจะได้ผลที่แตกต่าง

ดร.ภญ. อิทธิพร เชื้อไตรสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการนวัตกรรมทางการแพทย์ บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ หรือ N Health ได้ให้ความรู้ถึงความสำคัยของ” การตรวจยีนก่อนใช้ยา “ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาป้องกันและรักษาโรคเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากแต่ละบุคคลมียีนลักษณะไม่เหมือนกัน ปัจจุบันทางการแพทย์มีเทคโนโลยีการตรวจยีน การตรวจยีนสำหรับยาจะคล้ายกับการตรวจเลือดที่ตรวจผ่านห้องปฏิบัติการถึงจะทราบว่ายีนของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร

     ยีน หรือ สิ่งสืบต่อพันธุกรรม คือลำดับดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่สามารถถอดรหัสออกมาเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล โดยการตรวจยีนก่อนใช้ยาสามารถบ่งชี้ลักษณะเฉพาะ ในการเลือกใช้ยากับแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ปัจจุบันการตรวจยีนเน้นคนผู้ป่วยที่เป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการแพ้ยาสูง เช่น ยาป้องกันและรักษาโรคลมชัก โรคเอดส์ โรคเกาฑ์ ค่อนข้างมีปัจจัยเสี่ยง มีการแพ้ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และ ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ก็มีความจำเป็นในการตรวจยีนเช่นกัน

ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผู้ป่วยได้รับประโยชน์ต่อการตรวจยีนก่อนใช้ยา คือยารักษามะเร็ง ปัจจุบันยากลุ่มนี้ มีการพัฒนายาให้มีความเฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งมากขึ้น เรียกทั่วไปว่า ยามุ่งเป้าหรือ ทาร์เก็ตเทด เธอราปี ผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการตรวจยีนของมะเร็งก่อนได้รับยา โดยยาจะออกฤทธิ์อย่างเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยมีอาการผลข้างเคียงลดลง และตัวยามีประสิทธิภาพต่อการรักษามากขึ้น ณ ปัจจุบันมีบริการตรวจยีนก่อนใช้ยาให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และ ผู้ป่วยมะเร็งปอด

หากผู้ป่วยมิได้ตรวจยีนก่อนใช้ยาในยากลุ่มเสี่ยงต่อการแพ้ยาสูงตามที่กล่าวมา จะก่อให้เกิดการเสี่ยงต่ออาการแพ้ยา มีปฏิกิริยาเชิงลบในการใช้ยา และ อาจจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  หรือ ผู้ป่วยบางรายมียีนที่ไม่สังเคราะห์ตัวยา หรือสารที่ดีในยาได้ จึงเหมือนกับว่า เราบริโภคแป้งเท่านั้น โอกาสในการรักษาที่เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพที่ดีจะถูกลดลง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหากมิได้มีการตรวจยีนมะเร็งก่อน ผู้ป่วยอาจเสียโอกาสที่จะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแบบเดิม

ผู้ใดสนใจที่จะตรวจยีน หรือ สงสัย ว่าเรามีปัญหาการแพ้ยาอะไรไหม หรือต้องการทราบยีนที่เจาะจงตัวยาในการรักษาของท่าน ท่านสามารถไปรับการตรวจยีนได้ ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนชั้นนำทั่วไป หรือ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องรับตัวยาคาบามาซีบินเพื่อรักษาโรคลมชัก หรือเรียกว่า ยากันชัก ทางรัฐบาลดูแลการตรวจยีนก่อนใช้ยากันชัก ให้กับประชาชน แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ Email : customerservices@nhealth-asia.com และ @Nhealth

ที่มาข้อมูล:นวัตกรรมทางการแพทย์ บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา