close

จับตา ‘สถานการณ์น้ำ’ และภาพรวมเขื่อน รับมือ ‘พายุ’

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยมีการระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

ปัจจุบันสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมทั้งหมด 46,668 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61% แต่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีก่อนหน้า 2562 ประมาณ 4,176 ล้าน ลบ.ม. ที่มีอยู่ราว 50,844 ล้าน ลบ.ม. หรือ 67% ของความจุอ่าง โดยขณะนี้มีปริมาตรน้ำใช้การได้ 22,737 ล้าน ลบ.ม. โดยสามารถรับน้ำได้อีก 29.446 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่นน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 12,369 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 50% ของความจุอ่าง โดยเป็นปริมาณที่ใช้การได้ราว 5,673 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31% ของความจุน้ำใช้การ มีปริมาณน้ำระบายอยู่ราว 8.23 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทำให้ยังสามารถรับปริมาณน้ำได้อีก 12,502 ล้าน ลบ.ม.

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา