close

ครม.ให้ ‘ยางพารา’ เป็นสินค้าควบคุม หวังแก้ราคาตกต่ำ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มรายการสินค้าควบคุม 6 รายการ รวมเป็นสินค้าควบคุม 53 รายการ แบ่งเป็น 48 สินค้า และ 5 บริการ ด้วยการดึงรายการสินค้าเกษตรเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก 1 รายการ คือ ยางพารา รวมถึงน้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ เพื่อดูแลปัญหาราคายางตกต่ำ จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาเป็นรายการสินค้าควบคุม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ากระบวนการซื้อขายยางพาราในปัจจุบันไม่เป็นธรรม มีการเอาเปรียบชาวสวนยาง

นอกจากนี้ยังปรับรายละเอียดผงซักฟอก เพิ่มเป็น ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก และเพิ่มเติมรายการสบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการจากประชาชนมากขึ้น และมีข้อร้องเรียนจำนวนมากว่า สินค้าดังกล่าวได้จำหน่ายในราคาเดิมแต่ได้ปรับลดปริมาณในบรรจุภัณฑ์ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา