close

ครม. เห็นชอบ สมาร์ทวีซ่า ดึงคนเก่งต่างชาติทำงานในไทย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรับมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนจัดวีซ่าประเภทพิเศษ (สมาร์ทวีซ่า) เพื่อดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เข้ามาทำงานในไทย ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เปิดให้ขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ : theactuary

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา