close

ครม.เห็นชอบให้ราคายา-ค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบให้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรคและการให้บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล เป็นสินค้าควบคุม เร่งตั้งอนุกรรมการหาทางออกร่วมกัน ย้ำไม่ได้ควบคุมราคาสูงสุด ยันรัฐบาลไม่แทรกแซง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา