close

ครม. เห็นชอบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ด้วยการสร้างตลาดกลางมาตรฐานระดับโลก สร้างห้องเย็นจัดเก็บผลไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่อีอีซี คาดจะสร้างเสร็จในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงขึ้น เบื้องต้นคาดมีมูลค่าการลงทุนและการซื้อขายผลไม้ในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกกว่า 50,000 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา