close

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เน้นค้นหาของกินเมนูเด่นประจำท้องถิ่น เพื่อสร้างเรื่องราวตื่นเต้น อธิบายให้ต่างชาติเข้าใจตามนโยบาย Go Local  การสร้างเชฟชุมชน ปัจจุบันมีอยู่ 30 แห่ง 5 ภูมิภาค เพื่อกระจายไปยังพื้นที่อื่น เช่น การนำเชฟชุมพล สนับสนุนโดย PTTGC เป็นแกนนำค้นหาวัตถุดิบในชุมชน มาสร้างเมนูเด็ด ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้ชาวบ้านรับรู้ว่าวัตถุดิบในชุมชนพัฒนาเป็นเมนูเด็ดรสชาติอร่อยอย่างไรบ้าง

การสร้างมาตรฐานโฮมสเตย์ หรือท่องเที่ยวชุมชน ทั้งด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ ด้านเกษตร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทะเล น้ำตก ภาคตะวันออกมีครบทั้งหมด จึงต้องการสร้างมาตรฐานโฮมเสตย์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส และยังส่งเสริมการสร้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ทั้งเยาวชน ผู้สูงอายุ ได้เล่าเรื่องราวในท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และการท่องเที่ยวจากเมืองหลักเชื่อมต่อมายังเมืองรอง เช่น เดินทางมาพัทยาจากนั้นแวะมายังเมืองรอง จังหวัดจันทบุรี ตราด ค้นเรื่องราวเด่นในชุมชน ปรัชญาวิถีชีวิต ปรับปรุงให้ได้รับความสนใจ  นอกจากนี้ ยังเร่งรัดการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อสะท้อนความเห็นทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ทัวร์ ร้านอาหาร นำมาปรับปรุงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพื้นที่

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา