close

ครม.เห็นชอบสนับสนุนการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบสนับสนุนการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมีคุณภาพ รองรับวิกฤติในอนาคตที่ต้องอาจเผชิญกับปัญหาหลายอย่างจากสาเหตุประชากรมีน้อย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่นิยมมีลูกหรือมีลูกช้าตามวิถีชีวิตและแบบแผนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนส่งผลกระทบถึงจำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์ที่ลดลงหรือภาวะมีบุตรยากในหลายคู่ ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมช่วยแก้ปัญหา ไม่หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมีคุณภาพ
โดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือ Assisted Reproductive Technology (ART) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการแพทย์เพื่อทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในคนไข้ที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าอยู่ในภาวะการมีบุตรยาก ผ่านการเคลื่อนย้ายเซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่) ออกจากร่างกายของฝ่ายหญิง มาผ่านกระกวนการในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกหรือในร่างกายก่อนย้ายตัวอ่อนที่ได้กลับคืนเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งปัจจุบันอัตราความสำเร็จในแต่ละครั้งยังมีโอกาสสูงไม่ถึงร้อยละห้าสิบ
ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในวันนี้ ส่งผลให้กระบวนการเหล่านี้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการร่วมกับการทำงานของแพทย์เฉพาะทางในทั้งกระบวนการให้มีความสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีล่าสุดที่พัฒนาและปรับปรุง ตามการปฏิบัติงานจริงของนักวิทยาศาตร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryo) หลังจากกระบวนการปฏิสนธิแล้ว ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือการแช่แข็งแบบผลึกแก้วกึ่งอัตโนมัติ (Automated Vitrification Instrument) เครื่องแรกของโลก ที่ช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับตัวอ่อนก่อนนำไปแช่แช็งที่ความเย็นลบ 196 องศา โดยปราศจากการสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรง เพื่อลดการแปรผันของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและช่วยประหยัดเวลาการทำงานของมนุษย์ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือล้ำสมัย สำหรับกระบวนการคัดเลือกและดูแลตัวอ่อนที่แตกต่างจากที่อื่น ด้วยการพัฒนาช่องฟูมฟักให้แยกออกจากกัน รวมทั้ง การควบคุมสภาพแวดล้อมของแต่ละช่องได้โดยไม่ปะปนกัน นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษด้วยระบบถ่ายภาพต่อเนื่องที่ติดอยู่ด้านในเครื่อง เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของตัวอ่อนโดยไม่ต้องนำออกมาจากเครื่อง ช่วยป้องกันการรบกวนตัวอ่อนที่ต่างไปจากวิธีการเดิม ทำให้สามารถติดตามความเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองการทำงานจริงในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เพราะเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกระบวนการทำงาน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา