close

ครม.เห็นชอบร่างแก้ไข ป.วิอาญา ห้ามนำผู้ต้องหาแถลงข่าว-ให้อัยการร่วมสอบสวน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ…. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปตำรวจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและผู้ต้องหา
สาระสำคัญ มีดังนี้คือ

1.กรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาแล้ว ห้ามนำตัวไปแถลงข่าว

2.ขณะทำการสอบสวน จะต้องถ่ายวีดีโอและบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานโดยตลอด

3.ในขั้นตอนการสอบสวน อาจต้องมีพนักงานอัยการในกรณีที่เป็นคดีที่มีโทษรุนแรงหรือผู้ต้องหาร้องขอ 4.กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการส่งสำนวนขึ้นสู่ศาล

5.กำหนดให้ผู้เสียหายสามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจใดก็ได้ จากเดิมต้องเป็นสถานีตำรวจในที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) ได้ด้วย

โดยจะมีการส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา