close

ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ ซื้อสินค้า “โอทอป-หนังสือ-ล้อยางรถ” 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการอ่านภาคประชาชน โดยสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหักลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 โดยการหักลดหย่อนภาษีหากซื้อช่วงปีไหนก็หักปีนั้น คือ หักปี 2561 และ 2562

โดยสินค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.สินค้าโอทอป ใบกำกับภาษีจะต้องมีใบเสร็จ และระบุว่าเป็นสินค้าโอทอป ผู้จำหน่ายต้องลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

2.กรณีหนังสือและอีบุ๊คจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แต่จะไม่รวมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ส่วนหนังสือประเภทอื่น รวมทั้งวารสารหรือบทความวิจัยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

3.ยางล้อ ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ และจักรยาน จะต้องเป็นการซื้อล้อยางเท่านั้น ส่วนค่าช่างและอื่น ๆ ไม่สามรถนำมาลดหย่อนได้ โดยยางจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปและคูปองยืนยันว่าซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น หากไม่มีคูปองก็ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา