close

ครม.อนุมัติ 4 โครงการใน EECศูนย์ซ่อมอากาศยาน-สนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จังหัดเชียงราย ได้มีมติอนุมัติให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 4 โครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) เสนอ โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ลงทุนในเดือน ก.พ.62
ทั้งนี้ หากรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ครม.มีมติอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว จะมีมูลค่าลงทุนทั้ง 5 โครงการ รวมกันทั้งสิ้น 650,000 ล้านบาท
สำหรับ 4 โครงการที่ ครม.อนุมัติวันนี้ ประกอบด้วย 1. โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา (MRO) 2. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 3. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ 4. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
“ทั้ง 5 โครงการ จะมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 650,000 ล้านบาท เป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 820,000 ล้านบาท ผลตอบแทนทางการเงิน 560,000 ล้านบาท โดยทั้งหมดนี้รัฐเป็นผู้ลงทุนประมาณ 2 แสนล้านบาท ผลตอบแทนทางการเงินของภาครัฐ ประมาณการไว้ที่ 450,000 ล้านบาท และจะเกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นคน/ปี ทั้ง 5 โครงการของ EEC ได้ผ่าน ครม.หมดแล้ว จะได้ผู้ลงนามในสัญญา ก.พ.ปีหน้า จะเห็นว่าโครงการเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนเข้ามา โครงการนี้ก็ได้ตั้งต้นแล้ว”

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา