close

ครม.อนุมัติเสนอให้โนราขึ้นบัญชีมรดกโลกยูเนสโก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้โนราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ภายในเดือน มี.ค.นี้

ที่มาข้อมูล : สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา