close

ครม.อนุมัติเงินอุดหนุนเพิ่ม 1.4 พันล้านให้เด็กแรกเกิด 4.5 แสนคน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้งบกลาง จำนวน 1.437 พันล้านบาท จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดทั้งหมด 4.59 แสนราย ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเม.ย. และได้รับเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ส่วนเด็กที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบรับเงินอุดหนุน สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 61

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา