close

ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่มเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพิ่ม 1 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายนนี้ รวมเทศกาลสงกรานต์หยุด 5 วัน คือวันที่ 12-16 เมษายน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว พร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนวางแผนการทำงานล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา