close

ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการโดยมิได้สมัครใจให้กับตนเองหรือบุคคลที่สาม ใช้กำลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้ นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ

ที่มาข้อมู:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา