close

ครม. รับทราบให้สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่6

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบหลักการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 ที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี – เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดศึกษาเสร็จปี 2561 ใช้งบก่อสร้างในส่วนของไทย 4,300 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา