close

ครม. รับทราบผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ  3 เรื่อง ดังนี้

1.การรับเงินช่วยเหลือในโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้ว แต่ก็มีจำนวนกว่า 2.1 แสนคนที่ไม่มีรายชื่อ จึงขอให้คนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีคนมาลงทะเบียนเพียง 6 หมื่นกว่าคน ยังเหลืออีก 1 แสนกว่าคนยังไม่มาลงทะเบียนจึงขยายเวลาให้มารายงานตัวจนถึง 30 ก.ย.61 ถ้ายังไม่มารายงานตัวอีก จะไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตร
2. การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ

ผู้ที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 1 แสนบาท และผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 3 หมื่นบาท ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 11.47 ล้านราย และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 11.06 ล้านราย คิดเป็น 96% ที่เหลือขอให้รีบไปติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการฯจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพ

ขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการติดตั้งเครื่อง EDC ใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ทั้งสิ้น 45,655 เครื่อง ติดตั้งแล้ว 30,460 เครื่อง ที่เหลือที่ยังติดตั้งไม่เสร็จ สามารถไปโหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้อ่านรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนมาใช้ซื้อสินค้าได้ โดยสามารถไปขอโหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ตั้งแต่ 20 ก.ค.เป็นต้นไป โดยต้องนำบัตรไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไปสามารถใช้บัตรชำระค่าโดยสารได้หลายชนิด เช่น แอร์พอร์ตลิงค์ รถขสมก. รถไฟฟ้าใต้ดิน เว้น BTS เนื่องจาก BTS เป็นคู่สัญญากับ กทม.ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคม
3. เห็นชอบให้กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บริการรถไฟฟ้าแต่เหลือเงินในบัตรไม่เพียงพอค่าโดยสาร ให้สามารถใช้บัตรได้อีก 1 เที่ยวโดยสารโดยให้ไปทบยอดในเดือนถัดไปได้
ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา