close

ข่าวดี!! เห็นชอบ ปฏิรูประบบสาธารณสุข ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ร่วม 3 กองทุน

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ แถลงผลการร่วมปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ สู่คุณค่าใหม่ ด้วยประชาชนเป้นศูนย์กลาง ว่า หลักจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)ดำเนินมาตั้งแต่ ปี 2545  เห็นว่า จำเป็นต้องมีการปฏิรูป เพื่อให้คงคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ได้มีการหารือ เพื่อสร้างคุณภาพของกองทุนอื่นๆ ร่วม ทั้ง สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม  โดยยืนยันว่าการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ร่วมระหวาง 3 กองทุน นี้ ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือเป็นการรอนสิทธิเดิม แต่จะคงคุณภาพของสิทธิประโยชน์ หลักร่วมกันทั้ง 3 กองทุน ทั้ง สวัสดิการข้าราชการ ,ประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพ ไว้ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เสริม 1 และ เสริม 2 ร่วม ให้เกิดความ คล่องตัว พร้อมกับการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อมาสนับสนุน ในการขับเคลื่อน รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

“การปรับปรุงสิทธิประโยชน์นี้ จะยังครอบคลุม กลุ่มคนใน 5 กลุ่ม ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และจะมุ่งมเน้นการรักษาให้เเกิดคุณภาพ โดยสิทธิประโยชน์ หลักของทั้ง 3 กองทุนที่ร่วมกัน จะเน้นในกลุ่ม โรคที่รักษายาก มีราคาแพง และอาจทำให้เสี่ยงต่อการล้มละลายทางการเงิน เช่น โรคมะเร็ง ,ไตวาย  ติดเตียง และเอดส์ เป็นต้น  ส่วนสิทธิประโยชน์ เสริม 1 ได้แก่ สิทธิที่แต่ละกองทุนจะเสริมหรือเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ มีความแตกต่างระหว่างแต่ละกองทุน เพื่อเฉพาะกลุ่ม เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็ง ในกลุ่มแรงงาน  การทำฟัน หรือ การคัดกรองโรคจากการทำงาน   ส่วนสิทธิประโยชน์ เสริม 2  ได้แก่  การออกแบบระบบ เพื่อให้เสริมเพิ่มเติม ซึ่งผู้ป่วย สามารถจ่ายเอง ร่วมหรือ จ่ายจากระบบประกันชีวิต ซึ่งเรื่องนี้จะให้คปภ. เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  ทั้งนี้เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาความซับซ้อน “

สำหรับการแบ่งกลุ่มสิทธิประโยชน์ หลัก และเสริม ทั้ง 3 กองทุนนี้ จะช่วยให้ลดความซับซ้อน และไม่เป็นการรอนสิทธิ สำหรับคนที่มีรายได้น้อย แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสเพิ่มความสะดวกสบายกับคนที่มีกำลังจ่าย สามารถร่วมจ่ายตรงได้  ทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าว เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 3 กองทุน เพื่อหาข้อสรุปด้านระบบสุขภาพของไทยต่อไปในอนาคต

ที่มาข้อมูล:สำนักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา