close

ข่าวดี!! เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” ปีการศึกษา 61 เรียนจบรับวุฒิ 2 ประเทศ

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ อาชีวะพรีเมียม  ว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา โดย 5 สาขาเปิดใน 19 วิทยาลัย ได้แก่ 1. สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี วท.วาปีปทุม และ วท.ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และ วท.มีนบุรี จับคู่กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ประเทศจีน

  1. สาขาช่างอากาศยาน หลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี และ วท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ

    4. สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตร ปวส. เรียน 2 ปีเปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม วท.สมุทรสาคร วท.สระบุรี และ วท.สุพรรณบุรี จับคู่กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้

  2. สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน

    นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมาจับคู่กับ วท.สุรนารี สอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรปวส.เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 3

  3. สาขาสมาร์ทฟาร์มมิง ที่จะดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

    “ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมจะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิจาก 2 ประเทศ คือ วุฒิการศึกษาจากประเทศไทย และวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยที่มาจับคู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และ เยอรมัน ซึ่งยืนยันว่ากระบวนการเรียนการสอน เด็กจบแล้วสามารถทำงานได้จริง และเป็นเด็กที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ เป็นนานาชาติตอบโจทย์ตลาด อย่างไรก็ตาม จากนี้ทุกวิทยาลัยจะเร่งจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และกลาง มี.ค. นี้จะนำหลักสูตรเสนอที่ปรับปรุงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจารณาและรับรอง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ในส่วนของ สอศ. จะต้องเตรียมจัดทำของบประมาณ เม.ย. นี้ ศธ. จะเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งยืนยันว่าทันวันที่ 15 พ.ค. นี้แน่นอน”

ที่มาข้อมูล:กระทรวงศึกษาธิการ

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา