close

ข่าวดี!! รฟม. เร่งเปิดบริการสถานีห้าแยกลาดพร้าว ส.ค.นี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งว่าในฐานะเป็นผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต ได้มีการประชุมคณะทำงาน (Steering Committee) สำหรับการดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาของ รฟม. และกทม. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่ และสัญญาที่ 4 งานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่–คูคต เข้ามาร่วมประชุม ที่สำนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต ถนนวิภาวดีรังสิต

“  รฟม. ได้ติดตามผลการดำเนินงานการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า รวมถึงแผนการทดสอบการเดินรถไฟฟ้าและการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จากบริษัท กรุงเทพธนาคม (จำกัด) พร้อมกันนี้ ทางคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการสถานีห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) สถานีห้าแยกลาดพร้าว มีความคืบหน้าในการติดตั้งงานระบบเดินรถไฟฟ้า 72.38% มีกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า เพื่อเร่งรัดการเปิดให้บริการเดินรถจากสถานีหมอชิตถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว ให้ได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเร็วกว่ากำหนดตามแผนงานเดิมประมาณ 6 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน “

ที่มาข้อมูล:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา