close

กานดา พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 จ.สมุทรสาคร

 

ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 8 ส่วนเพิ่มเติม โครงการวัฒนาแฟคตอรี่ (2) ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้อย่างเต็มที่

โรงพยาบาลสนามแบ่งออกเป็น 2 อาคาร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงสุด 1,000 คน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 ใช้เวลาก่อสร้าง 20 วัน แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในวันที่ 29 ม.ค.64 มีพิธีสงฆ์และพิธีส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) ให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยการนี้ นายหัสกร บุญยัง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด 19 และชาวสมุทรสาคร ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาลผู้เสียสละทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา