close

กรมการแพทย์ หนุนเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดในภาคเกษตร

นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา รพ.นพรัตนราชธานี เปิดเผยว่า ในฐานะนักวิชาการของกรมการแพทย์ ขอยืนยันสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คอร์ริฟอส และ ไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารอันตรายทั้ง 3 ชนิด สำหรับหลักการในการให้เลิกใช้สารเคมีทั้ง 3ชนิดนี้ เนื่องจากเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะจัดให้เป็นสารอันตรายประเภท 3 ให้มีการเฝ้าระวังการใช้ ก็ยังมีปัญหาตามมาเรื่อยๆ คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางสุขภาพที่อธิบายไม่ได้ในหมู่ชาวนาและประชาชนทั้งโรคระบบประสาท ปวดศีรษะเรื้อรัง สมองเสื่อม หรือโรคพาร์กินสัน ซึ่งยังไม่คิดถึงพิษเฉียบพลันจากการหยิบกินผิด ทั้งนี้ มีทั้งข้อวิจัยสนับสนุนและคัดค้านมาตลอดในเรื่องผลต่อสุขภาพ และการตกค้างในพื้นดิน แต่การที่จะระบุว่าสารตัวใหนทำให้เกิดโรคอะไรนั้น จะต้องใช้เวลานาน ซึ่งมีผลเสียต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และเนื่องจากเรามีทางเลือกหลายทางทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ หรือยากำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายน้อยกว่า จึงน่าจะเลือกทางที่อันตรายน้อยที่สุด และเป็นไปตามหลักการ คือการเลิกใช้สารทั้ง 3 ชนิด

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องการแบนสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิด คือ พาราควอต คอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต นั้น กรมการแพทย์ได้มีการปรึกษา และสรุปผลว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้นมีพิษและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจริง และสนับสนุนให้มีการเลิกใช้ เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ออกเสียงสนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวตามที่มีในข่าวแต่อย่างใด

 

ที่มาข้อมูล:กรมการแพทย์

 

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา