บริษัท กานดา กรุ๊ป
195 ม.5 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 094-249-3984-5 โทรสาร : 034-867-132
อีเมลล์ : info@kd.co.th