Category Archives: ข่าวสารสังคม

ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ ซื้อสินค้า “โอทอป-หนังสือ-ล้อยางรถ” 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น

10 ธ.ค.
โฆษกรัฐบาล

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเ […]

กยศ. ตอบแทนกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และผู้กู้ยืม ที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ 3%

10 ธ.ค.
กยส

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื […]