3Generation

29 มิ.ย.

วางตำแหน่งห้องนอน 4 ไว้ชั้นล่างไม่ต้องขึ้นบันได เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างอบอุ่น

3 G

Leave a comment